Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.
adeste_logo
marzec 2023

O symbolach

Niejednokrotnie to słowa i znaki tworzą bardziej nas, niż my tworzymy je.

Nowy numer

Nasz świat jest utkany z symboli. Przenoszą one znaczenia, wyrażają pragnienia i rzeczywistość często silniej niż słowa.