Ojcowie Apostolscy, czyli jak rodził się Kościół?

W obecnym numerze „Adeste” sięgamy bardzo głęboko w poszukiwaniu najstarszych źródeł naszej wiary. U jej zarania znajdujemy bezpośrednie świadectwa apostołów,...

Ojcowie Apostolscy, czyli jak rodził się Kościół?

W obecnym numerze „Adeste” sięgamy bardzo głęboko w poszukiwaniu najstarszych źródeł naszej wiary. U jej zarania znajdujemy bezpośrednie świadectwa apostołów,...
Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.
adeste_logo
Kwiecień 2021

Źródła naszej wiary

Dziś, błądząc po ścieżkach współczesności, wielu, by napić się duchowej wody, kopie dość płytko.

Nowy numer

Ile mniej herezji, sporów, nieporozumień i odejść od wiary byłoby, gdyby katolicy pamiętali, że Bóg, oprócz Pisma Świętego, zostawił nam także tradycję apostolską.