Adeste jest inicjatywą tworzoną z pasją. Chcemy, by była czymś nowym i świeżym, dlatego podkreślamy, jak ważne są wartości i idee, który się kierujemy.

 

To będzie miejsce, gdzie młodzi będą mieli głos! Tworzyliśmy Adeste z myślą o młodych katolikach. Ludziach, których głos nie zawsze jest słyszalny, tak jak powinien. Dlatego jesteśmy otwarci na dyskusje, pytania, wątpliwości, jednak uważamy, że to prawda a nie ”dialog” jest wartością, do której warto dążyć. Dlatego w naszej działalności nie podważamy dogmatów i zasad, dzięki którym Kościół żyje i trwa.

To będzie miejsce na przekazywanie pasji wiary. Adeste będzie strefą, gdzie będziemy dzielić się naszą wiarą, punktem widzenia oraz spojrzeniem na świat i Kościół. Naszym głównym celem nie jest ewangelizacja, bo jesteśmy świadomi, że Internet może jedynie podprowadzić do pewnych treści, a prawdziwe dzieło spotkania Chrystusa odbywa się w ”realu” – dzięki sakramentom, bezpośredniej rozmowie z bliźnim i pracy nad sobą.

To będzie miejsce wolne od politycznych przepychanek. Widzimy, jak w wielu środowiskach, w niestety niejednokrotnie w środowisku inicjatyw katolickich świetne projekty i idee ulegają skrzywieniu czy nawet zaprzepaszczeniu przez zaangażowanie w spory polityczne. W Adeste, nie negując swoich prywatnych opinii nie będziemy na łamach miesięcznika i na portalu angażować się  spory polityczne,  które w konsekwencji mogłyby doprowadzić do podzielenia naszych Czytelników, którzy są dla nas tak cenni. Nie oznacza to braku newsów dotyczących np relacji państwo-Kościół, ale bycie obserwatorem, a nie dziennikarskim uczestnikiem i kreatorem polityki.

To będzie miejsce wolne od walki z innymi dziennikarzami i mediami. Nie tworzymy Adeste przeciwko komuś, ale dla kogoś. Czyli dla Boga i każdego, kto nas czyta. Dlatego naszym celem nie są niekończące się polemiki, czy udowadnianie, że nasz punkt widzenia jest jedynie słuszny. Chcemy przekazywać to jak widzimy świat i Kościół, ale chcemy pamiętać, że niejednokrotnie w walce o tzw. ”rację”, traci się z oczu bliźniego i jego dobro. Nie przeczy to konstruktywnej polemice, jednak ważne, by nie stawać się bardziej ”anty” niż ”pro”.

Jednak każda z tych idei urzeczywistni się w Adeste tylko, gdy będziecie razem z nami, wspierając nas modlitwą, pomysłami, współpracą i zaangażowaniem.