By kierować się zasadą klarowności i przedstawić Państwu, a szczególnie naszym Darczyńcom rozwój i potrzeby Stowarzyszenia poniżej publikujemy sprawozdanie Stowarzyszenia Adeste za 2019 rok. Zgodnie z prawem sprawozdanie organizacji pozarządowej za ubiegły rok obrotowy składa się z trzech części:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej

Dziękujemy za zaufanie Stowarzyszeniu Adeste i zapraszamy do współpracy!