#Katechizm

Zbawienie ciała

Poprzednio rozważaliśmy naszą wiarę w odpuszczenie grzechów. Dziś przychodzi nam zmierzyć się z prawdą o zmartwychwstaniu ciała. Bóg odpuszczając nam…