Organem reprezentującym Stowarzyszenie i bezpośrednio dbającym o jego interesy jest Zarząd Stowarzyszenia.

To Zarząd zatwierdza sprawozdania i odpowiada za politykę finansową, przyjmuje plany rozwojowe, zatwierdza szczegółowe przepisy i umowy obowiązujące Stowarzyszenie. Na czele zarządu stoi przewodniczący (prezes), reprezentujący całą organizacje. Wspiera go 4 osobowy zespół, wybrany na 2-letnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia Adeste w kadencji 13 października 2018 ( pierwotnie do 13 października 2020, kadencja przedłużona do….. zgodnie z nowelizacją art 28. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

Przewodniczący (Prezes) Zarządu: Bartłomiej Wojnarowski

Zastępca Przewodniczącego: Piotr Bogdanowicz

Sekretarz: Krzysztof Dziatlik

Skarbnik: Maciej Laskowski

Członek Zarządu: Antonio Akmadža