Każda organizacja publiczna posiada organ kontrolny. W naszym Stowarzyszeniu rolę tę pełni 3-osobowa Komisja Rewizyjna. Odpowiedzialna jest za kontrolę działań Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i ocenę rozwoju organizacji. Członkowie Komisji mogą poprosić Zarząd o jakiekolwiek dokumenty, celem ich sprawdzenia i wyjaśnienia wątpliwości. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

Komisja Rewizyjna w kadencji 13 października 2018 – 12 października 2020:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jan Buczyński

Członkowie Komisji: Szymon Kozieja, Piotr Krajski