Najwyższą Władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków, czyli wszyscy członkowie Stowarzyszenia z pełnią praw w organizacji i prawem głosu.

Walne Zebranie Członków podejmuje kluczowe decyzje dotyczące przyszłości organizacji, wybiera inne władze, nadaje wszystkie regulaminy wewnętrzne.

Obecnie w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział (lista aktywnych członków Stowarzyszenia w kolejności alfabetycznej):

1. Antonio Akmadža
2. Piotr Bogdanowicz
3. Jan Buczyński
4. Krzysztof Dziatlik
5. Szymon Kozieja
6. Piotr Krajski
7. Maciej Laskowski
8. Tomasz Łukasik
9. Konrad Myszkowski
10. Bartłomiej Wojnarowski

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków!  By dołączyć do nas przeczytaj Statut Stowarzyszenia, skontaktuj się z nami przez adres e-mail: [email protected]. Więcej informacji tutaj.