Stowarzyszenie Adeste jest otwarte na nowych członków. Jednak by móc stać się członkiem naszego Stowarzyszenia nie można być pozbawionym praw publicznych, być obywatelem Polski lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać wymogi ustawy o stowarzyszeniach.

Ponadto ze względu na specyfikę i obszar naszego działania zastrzegliśmy także, by Członkowie naszego Stowarzyszenia nie byli katolikami obłożonymi karami kościelnymi bądź osobami, które dokonały apostazji.

By dołączyć do nas:

 1. Przeczytaj uważnie Statut Stowarzyszenia, zapoznając się z naszymi celami i dotychczasową działalnością;
 2. Skontaktuj się z nami przez adres e-mail: [email protected]. Po wstępnej zgodzie w korespondencji e-mail:
 3. Pobierz na dysk i wypełnij elektronicznie (bądź po wydrukowaniu odręcznie): 
  Deklarację Członkowską wraz z danymi osobowymi 
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie Kandydata
 4. Podpisz elektronicznie (systemem Profilu Zaufanego / podpisem kwalifikowanym) i zaszyfrowane dokumenty wyślij na adres e-mail: [email protected] (zalecamy tę metodę ze względu na sprawność doręczenia w porównaniu z metodą tradycyjną).

  W przypadku wyboru tradycyjnej formy doręczenia, wyślij dokumenty na adres: Stowarzyszenie Adeste, Łapiguz 73, 22-400 Zamość; z dopiskiem „Deklaracja Członkowska”. 

W razie wątpliwości dotyczących zasad członkowskich prosimy o kontakt na adres: [email protected] lub pod numer telefonu: 515 244 234.