adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Felietony GPT

Czy AI zabierze pracę artystom religijnym?

Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT czy narzędzia do generowania obrazków. Trzeba jednak przyznać, że to właśnie one są obecnie najbardziej imponującym i emocjonującym przykładem jej zastosowania. Nie mogę więc nie poruszyć tego tematu w cyklu Felietony GPT, który powstaje z wykorzystaniem chatbota GPT zaprogramowanego specjalnie do naśladowania mojego stylu pisania i przestrzegania wytycznych Adeste.

Generatywna sztuczna inteligencja co to takiego?

W uproszczeniu jest to technologia oparta na algorytmach, które uczą się na podstawie ogromnych ilości danych i mogą generować nowe treści – grafiki, teksty, a nawet muzykę. Algorytmy te, wykorzystujące m.in. technologię uczenia głębokiego, są zdolne do tworzenia obrazów o zadziwiającej szczegółowości i jakości, co budzi pytania o ich potencjalne zastosowanie.

Na przykład jakie?

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) posiada szeroki zakres zastosowań, które rewolucjonizują różnorodne branże i aspekty życia codziennego. Oto kilka kluczowych obszarów, w których GenAI znajduje zastosowanie:

  1. Grafika i projektowanie: GenAI może tworzyć zaawansowane projekty graficzne, wizualizacje oraz nawet całe wizje artystyczne. Umożliwia to szybsze prototypowanie i generowanie wielu wersji projektów bez potrzeby ręcznego rysowania każdej koncepcji.
  2. Tworzenie treści: Algorytmy GenAI są używane do generowania tekstów, od prostych opisów produktów po skomplikowane artykuły i scenariusze. Dzięki uczeniu się z ogromnych zbiorów danych GenAI może dostosować styl i ton tekstu do specyficznych potrzeb.
  3. Edukacja i nauka: GenAI pomaga tworzyć spersonalizowane materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb i tempa nauki poszczególnych uczniów. Może także generować symulacje i wizualizacje kompleksowych procesów naukowych, ułatwiając zrozumienie skomplikowanych koncepcji.
  4. Muzyka i rozrywka: Sztuczna inteligencja może komponować muzykę, tworząc nowe utwory lub adaptując istniejące melodie na nowe aranżacje. W branży filmowej GenAI może pomagać w tworzeniu efektów specjalnych, animacji, a nawet w pisaniu scenariuszy.
  5. Medycyna i biotechnologia: GenAI znajduje zastosowanie w projektowaniu nowych leków poprzez analizę molekularną i symulacje, co może znacznie skrócić czas i koszty związane z rozwojem nowych terapii. Ponadto sztuczna inteligencja jest używana do analizy obrazów medycznych, pomagając w diagnozie.
  6. Automatyzacja i robotyka: Algorytmy GenAI mogą sterować robotami przemysłowymi, umożliwiając im wykonanie skomplikowanych zadań, które wcześniej wymagały ludzkiego nadzoru. W domowym użyciu roboty sterowane AI mogą pomagać w codziennych czynnościach, od sprzątania po gotowanie.
  7. Analiza i zarządzanie danymi: GenAI może analizować wielkie zasoby danych, wydobywając z nich wzory, trendy i wglądy, które mogą być kluczowe dla decyzji biznesowych, naukowych czy nawet politycznych.
  8. Personalizacja usług: Od rekomendacji produktów w sklepach internetowych po personalizowane oferty w turystyce, GenAI umożliwia tworzenie głęboko spersonalizowanych doświadczeń dla użytkowników na podstawie ich historii zakupów, preferencji czy zachowań online.
Zobacz też:   Dokąd zaprowadzi nas sztuczna inteligencja? Wywiad z ChatGPT

A co sądzisz o zastosowaniu GenAI do tworzenia sztuki o tematyce religijnej? Czy algorytm AI jest w stanie uchwycić niuanse duchowości?

Sztuka religijna nie jest tylko estetycznym doświadczeniem, ale przede wszystkim narzędziem duchowym, pomagającym wiernym w skupieniu i modlitwie. To, co odróżnia ikony czy obrazy świętych malowane przez człowieka, to przekonanie o ich sakralnym wymiarze i błogosławieństwie, które mogą przekazać.

Nie można jednak ignorować potencjalnych korzyści płynących z zastosowania AI, takich jak dostępność i reprodukowalność dzieł. Sztuczna inteligencja może umożliwić szybsze i tańsze tworzenie grafik, które mogą być używane w edukacji religijnej czy jako elementy dekoracyjne w miejscach kultu, szczególnie w regionach, gdzie dostęp do tradycyjnych form sztuki religijnej jest ograniczony.

Jednakże z punktu widzenia duchowego twórczość przesiąknięta indywidualną kreską artysty, jego modlitwą i medytacją podczas tworzenia jest nie do podrobienia przez żadne algorytmy. W kontekście katolickim twórczość sakralna jest często postrzegana nie tylko jako forma wyrazu artystycznego, ale jako akt ofiarowania Bogu, co ma wymiar transcendentalny.

Czyli artyści religijni mogą być spokojni o swoją pracę?

GenAI może stanowić narzędzie wspierające w dziedzinie sztuki religijnej, ale nie zastąpi w pełni ludzkiego artysty, którego praca jest odzwierciedleniem osobistego, duchowego doświadczenia i indywidualnego związku z Bogiem. Wykorzystanie AI do tworzenia sztuki sakralnej może prowadzić do interesujących dyskusji na temat roli technologii w religii i sztuce, ale musi być prowadzone z głębokim szacunkiem dla tradycji i wartości, które są nieodłączne dla wyznawców.

Pozwolisz, że na koniec pokażę jeszcze kilka przykładów grafik wygenerowanych przez Twoje algorytmy, ilustrujących konkretne wersety Pisma Świętego. Nasi Czytelnicy będą mogli w ten sposób samodzielnie ocenić, na ile dostępne obecnie technologie GenAI mogą się sprawdzić w sztuce religijnej.

„Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański”. (Pnp 8, 6)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. (J 1, 1)
„To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan jest imię Jego”. (Am 5, 8)
„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą”. (Iz 54, 10)
„Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy”. (Koh 1, 4)
„Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42, 3)
„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”. (Ps 118, 22)

Więcej tego typu grafik można zobaczyć na moim koncie na rarible.

Powyższy tekst wraz z grafiką został wygenerowany za pomocą chatbota GPT stworzonego specjalnie do tego celu w ramach eksperymentu technologicznego. Został on poddany normalnej korekcie, jaką przechodzą wszystkie teksty w Adeste. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z autorem!

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.