Słowo wstępne

Co Bóg zrobi z naszą niewiarą?

Dobrze jest czuć pewność. Bycie przekonanym o właściwości swoich poglądów, decyzji oraz słów daje komfort, a nawet sprawia wrażenie pewnej…

Felieton

Samotny człowiek i rozpad

„A niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy” – wołamy w jednym z hymnów jutrzni na czas wielkiego postu….

Wiara

O co chodzi w relacji ewolucja – wiara?

Stereotyp na temat relacji Kościoła katolickiego do nauki zwykle przedstawia Kościół jako bastion zacofania. Choć nie brakuje kapłanów postulujących literalizm…

Co Kościół mówi, a czego nie mówi na temat nauki?

Kościół i nauka, nauka i Kościół. Ach, ileż to już razy wałkowano temat relacji pomiędzy religią a nauką. Ileż to…

Nie pojmiesz. O tajemnicy Stwórcy

Jeżeli wyeliminujemy wszystko, co jest w naszej wierze nieznane i tajemnicze, nie pozostanie w niej miejsca dla Boga. Tak samo…

Społeczeństwo

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości?

Bierzmowanie określa się często jako sakrament dojrzałości. Czy słusznie? Trzeba przyznać, że wiek, w którym zazwyczaj się go przyjmuje, nie…

„Nie wierzę w religię”

Czy religia jest jeszcze komuś potrzebna? Statystyki globalne pokazują, że tak. Świadczy o tym dynamiczny wzrost liczby wyznawców islamu i…

Po Namyśle: Myślmy wierząc

Pisałem już tekst o rozumowym podejściu do zakazu seksu przed ślubem. Pisałem już tekst o rozumowym podejściu do zakazu uczestnictwa…

Kultura

Pionierka informatyki w habicie – s. Mary Kenneth Keller BVM

Panuje w społeczeństwie mit, że osoby wierzące wojują z nauką. Na łamach „Adeste” już nie raz pokazywaliśmy, że jest to…

Po Namyśle: A jednak… nie spłonął

Jest rok 1633. Galileo Galilei, włoski astronom, postawiony przed trybunałem inkwizycyjnym, usłyszawszy wyrok skazujący go na śmierć, wypowiada znamienne słowa…

Czy ewolucja pogrzebie wiarę religijną?

Rozważania nad statusem sporu pomiędzy nauką a wiarą wskazują, że jest on wynikiem doktrynerstwa. Dochodzi do niego w wyniku historycznych…