adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Słuchając Tradycji: Po śmierci przesiądź się wyżej

"Wesele w Kanie", Paolo Veronese, 1563

„Idź i zasiądź na miejscu ostatnim, aby skoro nadejdzie ten, który cię wezwał, rzekł do ciebie: Przyjacielu, posiądź się wyżej. Wtedy będziesz miał chwałę u współbiesiadników” (z ewangelii).

16. niedziela po Zesłaniu

Link do tekstów mszalnych: [KLIK]

Benedykt XVI, papież w latach 2005-2013, teolog

Ewangelia tej niedzieli (Łk 14,7-14) ukazuje Jezusa na uczcie w domu zwierzchnika faryzeuszy. Widząc, że zaproszeni goście wybierają pierwsze miejsca przy stole, opowiada On przypowieść osnutą na obrazie uczty weselnej. «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca. Aby przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ‘Ustąp temu miejsca’ (…). Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu» (Łk 14, 8-10).

Zamiarem Pana nie jest danie lekcji dobrego wychowania ani pouczanie o hierarchii poszczególnych władz. On kładzie nacisk na to, co ma pierwszorzędne znaczenie, a mianowicie pokorę: «Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony» (Łk 14, 11).

Głębsze znaczenie tej przypowieści to wskazanie na miejsce człowieka w relacji z Bogiem. «Ostatnie miejsce» może bowiem obrazować sytuację ludzkości poniżonej przez grzech — stan, z którego może nas wyprowadzić jedynie wcielenie Jednorodzonego Syna. Dlatego sam Chrystus «zajął ostatnie miejsce na świecie — krzyż. I właśnie z tą radykalną pokorą odkupił nas i nieustannie nam pomaga» (Deus caritas est, 35). […]

Zobacz też:   Przemienił się, by nie zwątpili

Prawdziwą zapłatę otrzymamy na końcu od Boga, który «włada światem (…). My służymy Mu na tyle, na ile możemy i dopóki On daje nam do tego siłę» (Deus caritas est, 35). Chrystus zatem jeszcze raz okazuje się wzorem pokory i bezinteresowności. Od Niego uczymy się cierpliwości w opieraniu się pokusom, łagodności w znoszeniu zniewag, posłuszeństwa Bogu w cierpieniach, w oczekiwaniu chwili, kiedy Ten, który nas zaprosił, powie nam: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej!» (Łk 14, 10); prawdziwym dobrem bowiem jest być blisko Niego.

(Benedykt XVI, Anioł Pański, 14.02.2010 r., fragmenty)

Prosimy Cię, Panie, niechaj Twa łaska uprzedza nas i towarzyszy nam zawsze, oraz niechaj w nas wzbudzi gorliwość oddawania się dobrym uczynkom. Przez Pana…

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.