adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Polonia Zawsze Wierna

Chlubimy się Twoim szaleństwem | Polonia Zawsze Wierna

W wielu krajach świata żyje obecnie według różnych szacunków około dwudziestu milionów przedstawicieli Polonii. Przypominamy o nich przy okazji każdego wpisu z serii #PoloniaZawszeWierna. Czy jednak pamiętamy, że Polonia to nie tylko zjawisko współczesne, ale również wiele postaci które zapisały się w historii Kościoła powszechnego i innych państw? Mówiąc o Polakach świadczących o Chrystusie współcześnie, nie zapominamy także o historycznych świętych i błogosławionych, takich, jak chociażby św. Maksymilian Kolbe. To o nim właśnie rozmawiamy z o. Rafaelle di Muro OFM Conv., obecnym przełożonym jednego z dzieł św. Maksymiliana – Rycerstwa Niepokalanej.

Z ojcem Raffaele di Muro rozmawiał Konrad Myszkowski; tekst z języka włoskiego przełożył Krzysztof Jan Wojtyra.

Konrad Myszkowski: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dlaczego właściwie nasz rodak – św. Maksymilian Kolbe – założył tak wielki ruch, jakim jest Rycerstwo Niepokalanej?

O. Raffaele di Muro: Na wieki wieków, amen. Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjnym powołanym przez św. Maksymiliana po to, aby wesprzeć Kościół w okresie dla niego szczególnie trudnym (data założenia: 16 X 1917 r.) i by wspierać nawrócenie tych, którzy byli pogubieni na drodze życia duchowego i daleko od Boga.

KM: Jak Rycerstwo rozwijało się przez te ponad sto lat swojego istnienia?

O. RM: Patrząc na liczbę książek o Rycerstwie Niepokalanej, ciężko jest w kilku słowach opowiedzieć jego historię. W skrócie można powiedzieć, że narodziło się wewnątrz Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (siedmiu założycieli było zakonnikami), aby później rozszerzyć się także wśród świeckich. W ciągu ponad stuletniej (sto dwa lata) historii doszło do rozpowszechnienia się ruchu we wszystkich częściach świata i rozpropagowania konsekracji Niepokalanej oraz wprowadzenia apostolatu przy pomocy nowych środków komunikacji.

Mapa ośrodków Rycerstwa Niepokalanej na świecie (fot. mi-international.org)
Św. Maksymilian Maria Kolbe

KM: A jak Rycerstwo działa obecnie?

O. RM: Rycerstwo Niepokalanej działa na całym świecie. W każdym kraju ruch ma możliwość prowadzenia szczególnego apostolatu. W Brazylii na przykład szeroko wykorzystuje się radio i telewizję; we Włoszech i w Polsce jest prowadzona działalność katechetyczna i formacyjna. W USA Rycerstwo pracuje nad edukacją osób osadzonych w więzieniach. W każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej stara się rozwijać duchowość maryjną.

Zobacz też:   Dziękuję Ci, Ojcze, za ten Kościół | Polonia Zawsze Wierna

KM: Jak można przeczytać na stronie głównej Rycerstwa, jednym z obszarów działalności jest również ochrona życia poczętego.

O. RM: Tak, jest to przestrzeń, w której Rycerstwo Niepokalanej działa intensywnie poprzez artykuły w gazetach, radiu i telewizji, udział w publicznych manifestacjach (marsze pro-life w różnych częściach świata) czy wsparcie dla ubogich rodzin…

KM: Słuchając tych historii czuję jeszcze większą dumę z tak zasłużonego rodaka.

O. RM: W Kościele powszechnym postać św. Maksymiliana jest bardzo rozpoznawalna i kochana. Wszystkie czasopisma, domy zakonne i radio przez niego założone nadal działają i dobrze funkcjonują.

Na ziemi św. Maksymiliana jest on kochany w sposób szczególny. Polacy postrzegają go jako osobę bliską, jak kogoś z rodziny. Pamięć o nim jest zachowywana na całym świecie, szczególnie dzięki poświęceniu, jakiego dokonał, oddając swoje życie za ojca rodziny w Auschwitz.

KM: A jak doszło do tego, że Ojciec, mieszkając we Włoszech, osobiście zainteresował się dziedzictwem polskiego świętego?

O. RM: Zbliżyłem się do postaci św. Maksymiliana poprzez osobiste zainteresowanie, ale także dzięki prośbie przełożonych. Zajmowałem się również osobą św. Faustyny Kowalskiej i papieża Jana Pawła II. Bardzo kocham duchowość opartą o świętych, także tych polskich.

O. Rafaelle di Muro prezentuje swoją książkę o św. Maksymilianie (fot. mi-international.org)
Św. Maksymilian Kolbe z br. Kornelim Czuprykiem przed wyjazdem do Japonii
Wizerunek św. Maksymiliana na niemieckim znaczku pocztowym

KM: O świętym Maksymilianie Kolbe napisał Ojciec nawet książkę, dostępną w Polsce pod tytułem Maksymilian Kolbe. Triumf Miłości.

O. RM: Ta publikacja poucza, dzięki słowom św. Maksymiliana, że możliwe jest osiągniecie heroizmu, jeżeli dzień po dniu wypełnia się wiele małych gestów miłości. Dar z siebie w Auschwitz jest najwyższym aktem umiłowania bliźniego, które zawsze i od zawsze było realizowane przez św. Maksymiliana.

KM: Czy na koniec rozmowy chciałby Ojciec powiedzieć jeszcze parę słów do naszych czytelników?

O. RM: W Polsce Rycerstwo Niepokalanej ma swoją siedzibę w Niepokalanowie Lasku. Polecam skontaktować się z polskim ośrodkiem, ponieważ jest wiele aktywności i inicjatyw, w które można się włączyć!

KM: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Padre Raffaele di Muro
Presidente Internazionale MI
Delegato dell’Assistente Internazionale MI

Dowiedz się, jak możesz wesprzeć działalność Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie!

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.