adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Dostępne za darmo
finansowane przez czytelników

Wesprzyj
Polonia Zawsze Wierna

Chlubimy się Twoim szaleństwem | Polonia Zawsze Wierna

W wielu krajach świata żyje obecnie według różnych szacunków około dwudziestu milionów przedstawicieli Polonii. Przypominamy o nich przy okazji każdego wpisu z serii #PoloniaZawszeWierna. Czy jednak pamiętamy, że Polonia to nie tylko zjawisko współczesne, ale również wiele postaci które zapisały się w historii Kościoła powszechnego i innych państw? Mówiąc o Polakach świadczących o Chrystusie współcześnie, nie zapominamy także o historycznych świętych i błogosławionych, takich, jak chociażby św. Maksymilian Kolbe. To o nim właśnie rozmawiamy z o. Rafaelle di Muro OFM Conv., obecnym przełożonym jednego z dzieł św. Maksymiliana – Rycerstwa Niepokalanej.

Z ojcem Raffaele di Muro rozmawiał Konrad Myszkowski; tekst z języka włoskiego przełożył Krzysztof Jan Wojtyra.

Konrad Myszkowski: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dlaczego właściwie nasz rodak – św. Maksymilian Kolbe – założył tak wielki ruch, jakim jest Rycerstwo Niepokalanej?

O. Raffaele di Muro: Na wieki wieków, amen. Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjnym powołanym przez św. Maksymiliana po to, aby wesprzeć Kościół w okresie dla niego szczególnie trudnym (data założenia: 16 X 1917 r.) i by wspierać nawrócenie tych, którzy byli pogubieni na drodze życia duchowego i daleko od Boga.

KM: Jak Rycerstwo rozwijało się przez te ponad sto lat swojego istnienia?

O. RM: Patrząc na liczbę książek o Rycerstwie Niepokalanej, ciężko jest w kilku słowach opowiedzieć jego historię. W skrócie można powiedzieć, że narodziło się wewnątrz Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (siedmiu założycieli było zakonnikami), aby później rozszerzyć się także wśród świeckich. W ciągu ponad stuletniej (sto dwa lata) historii doszło do rozpowszechnienia się ruchu we wszystkich częściach świata i rozpropagowania konsekracji Niepokalanej oraz wprowadzenia apostolatu przy pomocy nowych środków komunikacji.

Mapa ośrodków Rycerstwa Niepokalanej na świecie (fot. mi-international.org)
Św. Maksymilian Maria Kolbe

KM: A jak Rycerstwo działa obecnie?

O. RM: Rycerstwo Niepokalanej działa na całym świecie. W każdym kraju ruch ma możliwość prowadzenia szczególnego apostolatu. W Brazylii na przykład szeroko wykorzystuje się radio i telewizję; we Włoszech i w Polsce jest prowadzona działalność katechetyczna i formacyjna. W USA Rycerstwo pracuje nad edukacją osób osadzonych w więzieniach. W każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej stara się rozwijać duchowość maryjną.

Zobacz też:   Na zielonej Ukrainie | Polonia Zawsze Wierna

KM: Jak można przeczytać na stronie głównej Rycerstwa, jednym z obszarów działalności jest również ochrona życia poczętego.

O. RM: Tak, jest to przestrzeń, w której Rycerstwo Niepokalanej działa intensywnie poprzez artykuły w gazetach, radiu i telewizji, udział w publicznych manifestacjach (marsze pro-life w różnych częściach świata) czy wsparcie dla ubogich rodzin…

KM: Słuchając tych historii czuję jeszcze większą dumę z tak zasłużonego rodaka.

O. RM: W Kościele powszechnym postać św. Maksymiliana jest bardzo rozpoznawalna i kochana. Wszystkie czasopisma, domy zakonne i radio przez niego założone nadal działają i dobrze funkcjonują.

Na ziemi św. Maksymiliana jest on kochany w sposób szczególny. Polacy postrzegają go jako osobę bliską, jak kogoś z rodziny. Pamięć o nim jest zachowywana na całym świecie, szczególnie dzięki poświęceniu, jakiego dokonał, oddając swoje życie za ojca rodziny w Auschwitz.

KM: A jak doszło do tego, że Ojciec, mieszkając we Włoszech, osobiście zainteresował się dziedzictwem polskiego świętego?

O. RM: Zbliżyłem się do postaci św. Maksymiliana poprzez osobiste zainteresowanie, ale także dzięki prośbie przełożonych. Zajmowałem się również osobą św. Faustyny Kowalskiej i papieża Jana Pawła II. Bardzo kocham duchowość opartą o świętych, także tych polskich.

O. Rafaelle di Muro prezentuje swoją książkę o św. Maksymilianie (fot. mi-international.org)
Św. Maksymilian Kolbe z br. Kornelim Czuprykiem przed wyjazdem do Japonii
Wizerunek św. Maksymiliana na niemieckim znaczku pocztowym

KM: O świętym Maksymilianie Kolbe napisał Ojciec nawet książkę, dostępną w Polsce pod tytułem Maksymilian Kolbe. Triumf Miłości.

O. RM: Ta publikacja poucza, dzięki słowom św. Maksymiliana, że możliwe jest osiągniecie heroizmu, jeżeli dzień po dniu wypełnia się wiele małych gestów miłości. Dar z siebie w Auschwitz jest najwyższym aktem umiłowania bliźniego, które zawsze i od zawsze było realizowane przez św. Maksymiliana.

KM: Czy na koniec rozmowy chciałby Ojciec powiedzieć jeszcze parę słów do naszych czytelników?

O. RM: W Polsce Rycerstwo Niepokalanej ma swoją siedzibę w Niepokalanowie Lasku. Polecam skontaktować się z polskim ośrodkiem, ponieważ jest wiele aktywności i inicjatyw, w które można się włączyć!

KM: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Padre Raffaele di Muro
Presidente Internazionale MI
Delegato dell’Assistente Internazionale MI

Dowiedz się, jak możesz wesprzeć działalność Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie!

Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.