adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Słuchając Tradycji: Krytyka i potępianie

David Teniers (młodszy), "Pasterze i owce"

„Uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was” (1 P 5, 6; z lekcji).

Trzecia niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2. klasy, szaty zielone

Link do tekstów liturgicznych na dziś: [KLIK]

Święty Grzegorz I Wielki, papież, którego pontyfikat przypadał na przełom VI i VII wieku po Chrystusie

„Usłyszeliście w czytaniu ewangelicznym, bracia moi, że do Odkupiciela naszego przystąpili grzesznicy i celnicy, i zostali przyjęci nie tylko po to, by wespół z Nim rozmawiać, ale także by wespół z Nim jeść. Co widząc, faryzeusze uznali za niegodne. Z sytuacji tej wyciągnijcie wniosek, że sprawiedliwość prawdziwa ma w sobie współcierpienie, fałszywa zaś – odmawia godności, choć przecież sprawiedliwi słusznie zwykli zarzucać grzesznikom niegodność. Ale czym innym jest, jeśli coś dzieje się z podniety pychy, a czym innym, jeśli jest za sprawą żarliwości o utrzymanie ładu.

Uznają bowiem coś za niegodne, ale godności nie odmawiają; rozpaczają, ale nie popadają w rozpacz; uciekają się do kar. Bo jeśli nawet na zewnątrz, przez utrzymywanie ładu, mnożą karcenie, to jednak wewnątrz, przez miłość, zachowują słodycz. Bardzo często tych, których naprawiają, stawiają w duchu wyżej od siebie; za lepszych uważają też tych, których sądzą. Działając w ten sposób, wyraźnie strzegą zarówno poddanych sobie – przez utrzymywanie ładu – jak i samych siebie – przez pokorę.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Będziesz się bał Pana, Boga swego!

Przeciwnie natomiast ci, co zwykli się pysznić sprawiedliwością fałszywą: patrzą przy tym z góry na innych, w żaden sposób przez miłosierdzie nie zniżają się ku słabującym – a im bardziej nie wierzą, że są grzesznikami, tym gorszymi grzesznikami się stają”.

(św. Grzegorz Wielki, Homilia na trzecią niedzielę po Zesłaniu, fragment)

Obrońco ufających Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy, Ciebie za rządcę i przewodnika mając, tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.