Wiara

Nowy błogosławiony

Człowiek szalenie skromny, przyjazny i bliski. Ze względu na emanującą dobroć i życzliwość, nazywano go „uśmiechniętym papieżem”. Jego życie, podobnie jak zawołanie biskupie, można określić jednym słowem — pokora. Kiedy umierał, płakał po nim nie tylko Rzym, ale cały Kościół i świat. Mowa o Janie Pawle I, który dzisiaj 4  września zostaje nowym błogosławionym papieżem w Kościele.