adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Nasz patronat

Rusza II edycja konkursu „Pasjonująca lekcja religii”

Jesteś nauczycielem religii/katechetą w dowolnego typu szkole? Masz głowę pełną pomysłów, którymi pragniesz zarażać innych? Jeśli tak, ogólnopolski konkurs pt. „Pasjonująca lekcja religii” jest stworzony dla Ciebie. Przygotuj i prześlij na wskazany przez organizatora – Fundację Instytut Edukacja Pro Futuro – adres autorski scenariusz zajęć i daj sobie szansę na wygranie jednej z atrakcyjnych nagród. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 września bieżącego roku.

„Zbudowani sukcesem premierowej odsłony Konkursu postanowiliśmy nadać naszej inicjatywie charakter cykliczny” – mówi Łukasz Tafelski, z Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro. – „W przekonaniu co do słuszności powziętej decyzji utwierdzają nas liczne, a docierające wprost ze środowiska katechetów, wyrazy wsparcia i sympatii dla naszej propozycji. Niewątpliwym świadectwem unaoczniającym zapotrzebowanie na temu podobne przedsięwzięcia jest także protekcja zacnego grona patronów z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski na czele” – dodaje, zdradzając motywacje do kontynuowania zainicjowanej w ubiegłym roku idei.

Cele konkursu

Konkurs został ustanowiony w celu:

 • zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;
 • pozyskania materiałów do publikacji zawierającej scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • wyłonienia najciekawszych, a także najbardziej angażujących pomysłów (scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami do 10 września bieżącego roku (termin nie może zostać przekroczony) na adres [email protected]. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli religii/katechetów, ale mogą wziąć w nim udział również osoby związane z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury lub organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ocena prac konkursowych

Laureatów wybierze komisja konkursowa, która oceni zgłoszone scenariusze na podstawie m.in. następujących kryteriów:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna;
 • zgodność z obowiązującą podstawą programową;
 • precyzja, jak również spójność wypowiedzi;
 • poprawność językowa;
 • adekwatność w doborze treści, środków dydaktycznych, a także metod;
 • sposób prezentacji problematyki.

Nagrody

Wyłonieni przez komisję konkursową laureaci zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:

 • I miejsce – opublikowanie scenariusza, a także nagroda pieniężna o wartości 800 PLN;
 • II miejsce – opublikowanie scenariusza, a także nagroda pieniężna o wartości 600 PLN;
 • III miejsce – opublikowanie scenariusza, a także nagroda pieniężna o wartości 400 PLN.
Zobacz też:   Lekcja religii w szkole i nie tylko…

Scenariusze rekomendowane przez komisję konkursową, choć nienagrodzone, również zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Edukacja i Dialog” oraz w ewentualnej (o ile liczba nadesłanych prac będzie wystarczająca, a ich jakość zadowalająca) antologii prac konkursowych.

Patroni

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

 • Ksiądz biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 • Ksiądz dr Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
 • Ksiądz kan. dr Jan Doppke, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
 • Ksiądz dr Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Sosnowieckiej
 • Ksiądz dr Michał Kania, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Krakowskiej
 • Ksiądz prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej Bydgoskiej
 • Ksiądz kan. prof. UWM dr hab. Adam Bielinowicz, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Olsztyńskiej
 • Ksiądz kan. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziały Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Ksiądz dr Mariusz Szypa, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
 • Ksiądz prof. UŚ dr hab. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Katowickiej
 • Ksiądz dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 • Ksiądz kan. dr Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziały Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
 • Ksiądz Tadeusz Hryhorowicz, moderator Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej
 • Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty
 • Pani Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty
 • Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty
 • Pan Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty
 • Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
 • Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • „Gość Niedzielny”
 • „Niedziela”
 • „W drodze”
 • „Miłujcie się!”
 • Adeste
 • Radio Anioł Beskidów
 • Radio Emaus
 • Radio Fara
 • Radio Rodzina (Wrocław)
 • Katolickie Radio Zamość
 • Radio Doxa
 • “VIA” Katolickie Radio Rzeszów
 • Radio Jasna Góra

Szczegółowe informacje

www.pasjonujacalekcjareligii.pl

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.