adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

Najdziwniejsze królestwo świata

Sigla:

Wj 19, 2-6a

Ps 100 (99), 2-3. 4-5

Rz 5, 6-11

Mt 9, 36 – 10, 8

Jest takie królestwo, którego rządy nie opierają się na armii, opresji, wojsku, złocie czy innego rodzaju dobrach materialnych. Nie ma ono swojego terytorium, a i liczby obywateli nie da się ustalić. Choć pozbawione ziemi, ma jednak granice. Granica przebiega przez Twoje serce. To Królestwo Boże.

Bóg jest Królem, który rządzi miłością, a nie strachem (jeśli uważasz inaczej, to tak naprawdę nie rozumiesz chrześcijaństwa). Bóg jest Królem, który służy. Bóg jest Królem, który zszedł do swoich ludzi, stał się jednym z nich i dał się zabić po to, by pozostali żyli. Bóg jest Królem, którego całe prawodawstwo sprowadza się do dwóch ustaw – kochaj Boga i bliźniego ze względu na Boga.

Jeśli to wszystko jest takie proste, to dlaczego mamy problem z wprowadzeniem ustroju Królestwa Bożego w swoim życiu? Bo nie kochamy tego Króla, bo grzeszymy, bo bardziej ufamy swojemu kombinowaniu niż Jego Świętej Woli. Jesteśmy skażeni podejrzliwością i (przede wszystkim) grzechem.

Chcesz, by Bóg całkowicie panował w Twoim sercu? Możesz zacząć od wprowadzenia w życie słów, które kieruje dziś do Ciebie: „Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością”. Otwórz ucho na Słowo Boga. Pozwól mu przeniknąć duszę na wskroś. Nawet jeśli zabłądziłeś, pogmatwałeś swoje życie do niemożliwości, nawet jeśli nie widzisz rozwiązania rozmaitych trudnych sytuacji pamiętaj – Bóg nieustannie posyła swoich apostołów, aby przynieśli ci Jego święte słowo. Tym apostołem może być członek rodziny, znajomy, nieznajomy, bliski, daleki. Może być nim jakieś wydarzenie, obrazek z Facebooka, przypadkowa rozmowa. Do Boga należy cała ziemia – nie sprawia Mu większej trudności, by posłużyć się szarzyzną codzienności w celu dotarcia do ciebie ze swoim zbawczym słowem, ze swoim uzdrowieniem, wskrzeszeniem, oczyszczeniem.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Jak przezwyciężyć strach?

Dołącz do Królestwa Boga, bo bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.