adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Słuchając Tradycji: trzy poziomy płaczu Chrystusa

"Wyrzucenie kupców ze świątyni", El Greco, 1600 r.

„Gdy przybliżył się Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim […]. I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących” (z ewangelii).

Dziewiąta niedziela po Zesłaniu

2. klasy, szaty zielone

Link do tekstów liturgicznych – [KLIK]

Św. Grzegorz I Wielki, papież i ojciec Kościoła:

„Że płaczący Pan opisuje to obalenie jerozolimian, które dokonało się za sprawą władców rzymskich Wespezjana i Tytusa, to wie dobrze każdy, kto czyta historię tegoż wywrócenia [Grzegorz ma na myśli przede wszystkim społeczny efekt zburzenia Jerozolimy, stąd słowo »wywrócenie« – przyp. red.]. Rzymscy bowiem władcy ujawnieni zostają wówczas, kiedy powiedziane zostaje: »Albowiem przyjdą na ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są« […]”.

Z winy kapłanów

„Po opisaniu tego dodaje się, co Pan uczynił później. »Wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im: Napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców«. Ten, który opowiedział zła, jakie miały nadejść, zaraz potem wszedł do świątyni. By wyrzucać z niej sprzedających i kupujących. Bez wątpienia chciał pokazać, że upadek ludu nastąpił przede wszystkim z winy kapłanów. Właśnie przez podjęcie swego działania pokazuje, skąd wyrasta korzeń zatraty […]”.

Życie duchownych

„Jak w mieście świątynia Boga, tak pośród ludu wiernego życie duchownych. Częstokroć nie brak takich, którzy wstępują do stanu duchownego, a przyjmując miejsce właściwe porządkom świętym, wykorzystują je do prowadzenia interesów ziemskich. […] Kupującymi zaś w świątyni są ci, którzy nie chcą wyświadczyć bliźniemu sprawiedliwości. W pogardzie mają wypełnianie powinności i kupują sobie grzech, płacąc haracz swoim protektorom. […] Kiedy zdarza się, że godność duchowną zajmują ludzie przewrotni, to wówczas mieczami swojej złości sieją oni mord. Tam, gdzie przez wstawiennictwo swojej modlitwy winni byli bliźnim dawać życie”.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchuje?
Umysł wiernych

„Świątynią i domem Boga jest też sam umysł i świadomość wiernych. One to, kiedy płodzą myśli godzące w bliźniego, zasadzają się niby w jaskini zbójców. I kroczących w prostocie mordują, kiedy w tych, co żadnej nie mają winy, wbijają miecze łotrostwa. Umysł bowiem wiernych nie jest już domem modlitwy, ale jaskinią zbójców, gdy porzuca niewinność i prostotę świętości. I kiedy stara się czynić to, przez co byłby w stanie zaszkodzić bliźnim. Ale że przeciw tym wszystkim rzeczom przewrotnym nieustannie jesteśmy na kartach świętych pouczani słowami Naszego Odkupiciela, dzieje się to, czego świadectwem są słowa: »I nauczał codziennie w świątyni«. Dogłębnie bowiem kształtując umysł wiernych, by strzegł się rzeczy złych, Prawda codziennie naucza w świątyni.

(Grzegorz I Wielki, Homilia XXXIX, fragmenty)

Panie, niech uszy miłosierdzia Twego otworzą się na modlitwy błagających i abyś mógł spełnić ich pragnienia, daj im prosić o to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana…

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.