adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

W życiowych burzach…

Sigla: Hi 38, 1. 8-11; Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41

Dawni Hebrajczycy uważali, że ryby i ptaki wywodzą się ze wspólnego źródła, ale jedne wybrały wody pod sklepieniem, a drugie ponad sklepieniem – ryby pływają w wodzie, zaś ptactwo pływa w przestworzach. Był to obraz aniołów i demonów. Ptaki wyobrażały aniołów, tych, którzy żyją w świetle i blisko Boga, a ryby przedstawiały demony, pogrążone w otchłani śmierci. Łatwo się więc domyśleć, że Bóg ujarzmiający wody jest poetyckim przedstawieniem zwycięstwa nad złem. Bóg, tłumacząc dziś Hiobowi, że ma kontrolę nad tym złem, które go spotkało, używa tego samego obrazu. Mówi o morzu: „Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych”.

Dzisiejsze czytania uczą nas, że Bóg jest władcą nie tylko natury, ale wszystkiego. Każda życiowa burza dotyka Cię w takim stopniu, w jakim Bóg na to pozwoli. Brzmi okrutnie? Niektórzy być może teraz uznali, że Bóg jest jakimś bezwzględnym psychopatą, który przygniata do ziemi. Nie, to nie tak. On doskonale wie, ile jesteś w stanie wytrzymać, i nie doświadczy Cię ponad to. Podobnie rzecz ma się z pokusami, o których św. Paweł pisze „Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść”.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Look up!

We wszystkich trudnościach i problemach, w każdej beznadziejnej sytuacji, we wszystkich próbach, którym poddaje Cię Bóg, jest tylko jedno rozwiązanie – zwrócić się do Pana. Otchłań Mu nie zagraża. On chodzi po wodzie, rozdziela Morze Czerwone, wstrzymuje wody Jordanu. Jezus może Cię wyratować ze wszystkiego, jeśli tylko się do Niego zwrócisz z prośbą o pomoc.

To nie są puste słowa. Pierwszą udzieloną pomocą jest posłanie do Ciebie Ducha Pocieszyciela. Dzisiaj św. Paweł mówi o żyjących, że nie mają żyć dla siebie, ale „dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. Czwarta Modlitwa Eucharystyczna dopowie: „Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia”.

Żadne fale Cię nie pochłoną, jeśli tylko zwrócisz się do Jezusa. Żadne problemy nie będą w stanie Cię zmiażdżyć, jeśli tylko będziesz współpracować z łaską i żyć w mocy Ducha. Zaufaj Bogu.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.