adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Z życia Kościoła

Odszedł pasterz dusz i ciał ludzkich

Pogrzeb

Dawid Pindel

Lekarz, pallotyn, misjonarz – bo tak miał napisane na trumnie śp. biskup senior Henryk Hoser, który zmarł w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat. Miałem możliwość go spotkać, a także uczestniczyć w jego ostatniej drodze do domu Ojca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 sierpnia br. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika pod przewodnictwem metropolity kard. Kazimierza Nycza.

Na początku Eucharystii powitał wszystkich zebranych ordynariusz warszawsko-praski, bp Romuald Kamiński. „Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud” – powiedział, podkreślając, że śp. abp Henryk Hoser będzie pierwszym ordynariuszem warszawsko-praskim, który spocznie w podziemiach praskiej katedry. Wyraził wszystkim zebranym wdzięczność za obecność, modlitwę i przyjaźń.

W liturgii uczestniczyli licznie kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, duchowieństwo, osoby konsekrowane, rodzina pallotyńska i przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń diecezjalnych. Nie zabrakło także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli środowiska medycznego.

Homilię wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, który jako współbrat pallotyn znał śp. abp. Hosera przez około czterdzieści lat. Kaznodzieja podzielił się wspomnieniem z ostatnich spotkań z abp. Hoserem: „Jeszcze niedawno, zaledwie pod koniec lipca, odwiedziłem go w Ołtarzewie. Cierpienie i ból odmalowywały się na jego obliczu, ale zachowywał całkowity spokój i pogodę ducha. Chętnie, jak zawsze, rozmawiał na różne tematy, pytał, komentował, formułował trafne oceny, dawał cenne sugestie. W rozmowie wybrzmiewało jego bogate doświadczenie życiowe, zgromadzone w różnych krajach i na różnych kontynentach. Był wykwintnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, którą potrafił analizować, trafnie ocenić i rzeczowo o niej mówić. Był też człowiekiem bardzo oczytanym. Obficie korzystał z literatury historycznej i współczesnej dotyczącej dziedzin jego osobistego zainteresowania, ale też tematów bieżących wyzwań i problemów społecznych, etycznych, teologicznych czy pastoralnych” (Abp Wojda w kazaniu Mszy pogrzebowej: Ogrom dobra dokonał się przez posługę abp. Hosera [w:] episkopat.pl).

Na zakończenie uroczystej mszy świętej w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odczytano pożegnalne listy przesłane przez papieża Franciszka, prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Słowo pożegnania w imieniu w imieniu episkopatu skierował abp Stanisław Gądecki, a w imieniu Konferencji Biskupów Bośni i Hercegowiny – bp Tomo Vukšić.

Trumna z doczesnymi szczątkami śp. abp. Henryka Hosera SAC została złożona w krypcie katedry warszawsko-praskiej.

***

Ksiądz arcybiskup Henryk Franciszek Hoser SAC urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie, w rodzinie Janusza i Haliny z Zabłońskich. Ojciec i dziadek zginęli w powstaniu warszawskim i w 1944 roku rodzina tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa. Tam Henryk ukończył szkołę podstawową, a następnie Liceum im. Tomasza Zana.

W roku 1960 podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1966 roku uzyskał dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów otrzymał stanowisko asystenta na Akademii Medycznej – do roku 1968 pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, a przez kolejny rok w szpitalu rejonowym w Ziębicach.

W roku 1969 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni), gdzie 8 września 1970 roku złożył pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1969-1974 odbył studia z filozofii i teologii i po ich ukończeniu, 16 czerwca 1974 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Władysława Miziołka.

Pragnąc wyjechać na misję do Rwandy, udał się do Paryża, gdzie przez rok uczęszczał na kurs języka rwandyjskiego oraz poznawał medycynę tropikalną.

W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc różne funkcje i stanowiska: duszpasterza, proboszcza, animatora duszpasterstwa rodzinnego, organizatora wielu sesji formacji apostolstwa świeckich, promotora apostolstwa słowa drukowanego. W 1978 roku założył w Kigali (Rwanda) Ośrodek Medyczno-Socjalny, którym kierował przez siedemnaście lat, oraz Centrum Formacji Rodzinnej (Action Familiale). Przez kilka lat pełnił również funkcję sekretarza Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następnie Komisji Episkopatu ds. Rodziny. Na kilka lat został też wybrany przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali (BUFMAR), kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS i programu opieki psychomedycznej i socjalnej chorych na AIDS.

We wrześniu 1993 roku wyjechał z Rwandy w celu odbycia roku formacyjnego. Przebywał w Jerozolimie, a następnie na stażu z zakresu ultrasonografii w Warszawie; intensywnie uczył się także w Rzymie języka włoskiego.

W 1994 roku został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na synod specjalny biskupów dla Afryki. W tym samym roku, po wojnie domowej w Rwandzie, na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące nuncjuszowi, ks. Henryk Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską.

Ksiądz Hoser piastował to stanowisko dwa lata (do 1996), do czasu mianowania nowego nuncjusza apostolskiego w Rwandzie, który przejął wszystkie zadania przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Były wizytator pozostał jeszcze przez kilka miesięcy w nuncjaturze jako doradca i współpracownik nuncjusza. Po zakończeniu misji wyjechał z Rwandy.

W latach 1996-2003 pełnił funkcję Przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji. Został też wybrany członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji. W tym też czasie z ramienia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów odbył kilka wizyt apostolskich w wyższych seminariach duchownych na terenach misyjnych.

Był współzałożycielem i sekretarzem powstałej w 2001 roku Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej (Action Familiale).

W 2004 roku został mianowany rektorem Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli, podejmując też pracę duszpasterską przy Wspólnocie Europejskiej.

22 stycznia 2005 roku ojciec święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Jego diecezją tytularną była Tepelta.

Sakrę biskupią przyjął 19 marca 2005 roku z rąk kard. Crescenzio Sepe (współkonsekrujący: abp Stanisław Dziwisz i abp Thaddée Ntihinyurwa). Jako dewizę biskupią przyjął zawołanie: Maior est Deus (Bóg jest większy).

Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser był pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa.

24 maja 2008 roku papież Benedykt XVI mianował ks. abp. Hosera SAC biskupem warszawsko-praskim. Diecezję objął 28 czerwca 2008 roku. Funkcję tę pełnił do 8 grudnia 2017 roku – wówczas papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionego urzędu.

W Episkopacie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych, był też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny, w 2014 roku został wybrany do Rady stałej KEP; był także członkiem Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Od 4 lipca 2009 roku był konsultorem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W tym samym roku Benedykt XVI mianował księdza arcybiskupa uczestnikiem zgromadzenia specjalnego II synodu dla Afryki. W 2015 roku uczestniczył w pracach synodu biskupów poświęconego rodzinie.

W 2017 roku papież Franciszek skierował go do Medjugorja jako specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej i powierzył rozeznanie na miejscu sytuacji duszpasterskiej, organizacji odpowiednich warunków dla przybywających pielgrzymów oraz adresowanych do nich inicjatyw duszpasterskich. Rok później  (31 maja 2018) został przez ojca świętego mianowany wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medjugorju (posługę zainaugurował 22 lipca).

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył księdza arcybiskupa Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (6 listopada 2015); wcześniej (22 maja 2002) prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Orderem Zasługi II klasy odznaczył go (1 września 2008) prezydent Portugalii. Arcybiskup Henryk Hoser otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy (2011), został również laureatem Nagrody im. bpa Romana Andrzejewskiego za rok 2019. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski przyznał mu odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia (wręczone 24 maja 2021).

Biografia za: diecezja.waw.pl

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

O autorze

Nauczyciel informatyki i religii. Animator przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania. Nadzwyczajny szafarz komunii świętej. Lubiący dobrą książkę, muzykę chrześcijańską oraz podróże.
Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.