adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Słuchając Tradycji: Kto Mnie dotknął?

Simon Jordaens, "Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok", XVII wiek

 „A wstawszy, Jezus szedł za nim wraz z uczniami swymi. I oto niewiasta, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu” (z ewangelii).

Dwudziesta trzecia niedziela po Zesłaniu

Link do tekstów: [KLIK]

Św. Augustyn, biskup Hippony:

„Córka zwierzchnika synagogi[1] oznacza naród żydowski, kobieta zaś – Kościół pogan. Chrystus Pan narodził się w narodzie żydowskim i Żydom objawił się jako człowiek. Do pogan sam się nie udał, wysłał tam innych. […] Apostoł mówi: »Dlatego Chrystus – mówię – stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia obietnicy danych ojcom« (Rz 15, 8). Abrahamowi przecież zostało powiedziane: »W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie ludy« (Rdz 22, 18), a: »Poganie za okazane miłosierdzie uwielbiają Boga« (Rz 15,9). Chrystus został posłany do Żydów. Szedł, aby wskrzesić córkę zwierzchnika synagogi.

Podeszła kobieta i została uzdrowiona. Najpierw uzdrowiona zostaje wiarą i jakby nierozpoznana przez Zbawiciela. Dlaczego bowiem zostało powiedziane: »Kto mnie dotknął?«? Niewiedza Boga to dowód tajemnicy. Coś musi znaczyć, że nie wie Ten, który nie może nie wiedzieć. Cóż zatem to oznacza?

Uzdrowiony Kościół pogan, którego osobiście nie widzi Chrystus. Jego głos słychać w Psalmie: »Naród, którego nie znałem, służył mi, w posłuszeństwie uszami wysłuchał mnie« (Ps 18, 45). Okrąg ziemi usłyszał i uwierzył. Naród Judei widzi i najpierw ukrzyżował, ale później do niego przychodzi. Uwierzą i Żydzi, ale na końcu świata.

Zobacz też:   Struktura Kościoła w Polsce promuje księży „biernych, miernych, ale wiernych” – [WYWIAD]

Tymczasem owa kobieta jest uratowana. Niech dotknie rąbka szaty. Przez szatę rozumiejcie chór Apostołów. Był tam pewien ostatni i najmniejszy, rodzaj rąbka u szaty. Apostoł Paweł. On został posłany do pogan. […]

Ostatni i najmniejszy rąbek był konieczny dla uzdrowienia kobiety, która nie była zdrowa. To, co usłyszeliśmy, stało się i dzieje się. Codziennie kobieta dotyka rąbka i staje się zdrowa. […]

Pan powiedział: »Kto Mnie dotknął?«. Rozpoznając, nie rozpoznał. Wskazał i wyznaczył Kościół, którego nie widział osobiście, ale krwią odkupił”.

(św. Augustyn, Kazanie 63/B O córce przełożonego synagogi i o kobiecie cierpiącej na upływ krwi (Mt 9, 18-21) za Kazania do Ewangelii według św. Mateusza, WAM 2022, tł. x. Antoni Żurek)

Odpuść, prosimy Cię, Panie, przewiny ludu Twojego; i w miłosierdziu Twoim uwolnij nas od więzów grzechowych, któreśmy zaciągnęli skutkiem naszej ułomności. Przez Pana…

[1] tłumaczenie użyte w mszalikach mylnie oddaje tę funkcję jako „książę” – przyp. red.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.