adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne rozważania

Słabe członki

Nie tylko nasza moc w słabości się doskonali. Moc Kościoła także.

Sigla: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 19 (18), 8-9. 10. 15; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Święty Paweł porównuje Kościół do ludzkiego ciała. Tak jak w ciele wszystkie jego członki i elementy są ważne, ponieważ pełnią w nim określone funkcje, tak też jest w Kościele.

Słabsze członki

Moją uwagę zwróciło jedno zdanie: „Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem”. Żaden łańcuch nie jest mocniejszy niż jego najsłabsze ogniwo. Tak samo jest w Kościele. Stąd tak ważnym dla nas są te jego najsłabsze członki.

Zauważmy, że do tych najsłabszych, odrzuconych w jakiś sposób przez społeczność Izraela – ale nie tylko Izraela, przez ludzkość – został posłany Chrystus. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.

Zobacz też:   Zdjęcie rodzinne

Droga Kościoła

Nasze naśladowanie Jezusa to nie tylko krzyż i cierpienie (lubimy to akcentować). Nasze naśladowanie zaczyna się od troski o drugiego człowieka, będącego w potrzebie. Tu nie ma wielkiej filozofii, lecz chodzi o prostą konkretną pomoc. Wszyscy dobrze wiemy, kto żyje wokół nas, w naszym sąsiedztwie. Nie ma na co czekać.

Wielu tak bardzo buntuje się przeciwko zdaniu, że drogą Kościoła jest człowiek. W jednej z prefacji tenże Kościół ustami kapłana śpiewa: „Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają…” (czwarta prefacja zwykła). My naprawdę nie mamy nic, co moglibyśmy Bogu dać i co by Go ubogaciło. Jak zatem okazać miłość Bogu? Kochając człowieka, naśladując Chrystusa w Jego misji, troszcząc się o drugiego, szczególnie tego najsłabszego, wykluczonego, odrzuconego. To dlatego człowiek jest drogą Kościoła. Co więcej – nasza miłość i troska ma się rozciągać nie tylko nad naszymi współwyznawcami, lecz także nad tymi, którzy z jakichś powodów oddalili się od Boga i Kościoła lub ich nie znają.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.