adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Dostępne za darmo
finansowane przez czytelników

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

Niedzielne PeryKopy: Naucz się tych dwóch radosnych słów…

Sigla:

So 3,14–18a

Iz 12,2–3,4bcd,5–6

Flp 4,4–7

Łk 3,10–18

  Było źle. Naprawdę było z Tobą źle. W każdej chwili mogłeś umrzeć i popaść w niekończącą się otchłań pustki, nienawiści i braku miłości.

Było źle. Groziła ci kara za grzech przewidziana przez Prawo czyli śmierć.

Było źle. Przez upadek w grzech zapadłeś na śmiertelną chorobę.

Było bardzo źle, ale… stało się coś niesamowitego! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, rozumiesz co to znaczy?

Dopóki Eucharystyczny Pan jest pośród Ciebie, dopóki Chrystus jest w Twoim sercu, dopóki trwasz w stanie łaski uświęcającej, dopóty wyrok śmierci jest od Ciebie oddalony, a nieprzyjaciel usunięty. Czyż to nie wspaniale?

Oto Bóg ma się narodzić. Nadchodzące święta Jego narodzenia, to nie tylko jakieś wspomnienie minionych wydarzeń. Bóg rodzi się na ołtarzu podczas każdej Mszy. Na każdej Eucharystii przychodzi na świat po to, by wyzwolić Cię od wyroku śmierci. Jeśli tylko przy Nim trwasz, nic Ci nie grozi.

Pomyśl o rzeczy bądź sytuacji, której w tej chwili się najbardziej boisz. Co to jest? Samotność? Brak pracy? Choroba? Różnego rodzaju życiowe komplikacje? Spróbuj teraz choć na chwilę się do nich zdystansować i zastanów się – na ile są w stanie zagrozić temu co najważniejsze, czyli Twojemu zbawieniu? Jeśli nie zagrażają, to Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu, śpiewaj razem z psalmistą Oto Bóg jest moim zbawieniem, będę miał ufność i bać się nie będę.

Zaufaj Bogu. Nie bój się.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Skąd czerpać tę radość?

Nie bój się tego, co może zaszkodzić Twojej doczesności. Bój się tego, co może zaszkodzić Twojej wieczności. A jeśli wieczność ma się dobrze, to o nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

אמן

Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.