adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy, Wiara

Niedzielne PeryKopy: Bóg Cię kocha… i co dalej?

Sigla:

Iz 42, 1-4. 6-7

Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Dz 10, 34-38

Mt 3, 13-17

Tydzień temu Bóg objawił Ci siebie, to kim naprawdę jest – próbował Ci ukazać, że jest miłością. Odkrył przed Tobą samą istotę swojego jestestwa, przedstawił Ci się jako Logos, rozum i sens świata, jako Słowo Boga: wzniosłe, potężne, wszechmocne, a jednocześnie kochające Cię tak bardzo, że aż zdolne do najwyższych poświęceń.

Trudno przyjąć prawdę o tym, że Bóg kocha każdego. Wydaje się to niesprawiedliwe i wzbudza oburzenie wśród tych, którzy na tę miłość chcieliby zapracować. A jednak! Bóg kocha każdego. Bóg kocha Ciebie.

Ale! Podpowiedź słyszymy dzisiaj w Ewangelii: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Nie chodzi o to, żeby być kochanym przez Boga (bo to już masz, za darmo!), ale by Mu się podobać. Do nieba wchodzą tylko ludzie, w których Pan ma upodobanie. Co możesz zrobić, by podobać się Bogu? Kto w ogóle może Mu się podobać?

Wiemy, że Bogu podoba się Jego Syn – Jezus Chrystus. Cała sztuka polega więc na tym, by stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa tak, by Ojciec na końcu czasów spojrzał na Ciebie i rozpoznał w Tobie swojego Syna. Nie chodzi tu o noszenie długich włosów i brody, ale o podobieństwo duszy, kształtowanej na wzór Logosu i naśladowanie postaw Jezusa Chrystusa.

Zobacz też:   Św. Roch – patron na czas epidemii i zarazy

Dzisiejsze słowo wskazuje na jedną z takich postaw. Jezus mówi do Jana: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Czy chodzi tu o wypełnianie prawa starego przymierza? Nie. O niewolnicze wypełnianie przykazań? Nie. Chodzi o miłość, a dokładniej o odwzajemnienie miłości. Popatrz: co jest sprawiedliwe, co jest słuszne i zbawienne? „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże”.

Upodabniasz się do Chrystusa, gdy odwzajemniasz miłość Boga poprzez dziękczynienie, czyli poprzez Eucharystię. To aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej sprawia, że Bóg patrząc na Ciebie, widzi swojego Syna. To rozumna służba Boża powoduje, że stajesz się podobny do Logosu. To uczestnictwo w świętych obrzędach (i podporządkowanie im swojego życia) daje Ci Bożego Ducha.

Gdy po przyjęciu Komunii Świętej będziesz wracał do ławki, przypomnij sobie, że Bóg właśnie w tym momencie patrzy na Ciebie i mówi: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął”

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

אמן

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.