adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy, Wiara

Niedzielne PeryKopy: Ależ tu pięknie

Sunset - Kevin Stewart Photography

Sigla:

Iz 60,1-6

Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13

Ef 3,2-3a.5-6

Mt 2,1-12

               Wyobraź sobie: Tarcza słoneczna zbliża się do linii horyzontu. Niebo z początku błękitne przechodzi w czerwień i złoto, przyozdabiając zachód słońca płomienistymi barwami. Majestatyczne, (zdawałoby się) niezmienne góry dumnie wznoszą się ponad szlakami. Zuchwale wzbijają się ku niebu. Albo inny obraz: wczesny ranek, leśna polana, otoczona sosnami, gdzieniegdzie widać nieśmiało przebijającą się pośród zarośli młodą brzozę. Na środku polany tli się jeszcze wczorajsze ognisko, a ptaki rozpoczynają poranny śpiew.

               Czujesz to piękno, ten majestat świata? Te wszystkie rzeczy Bóg stworzył z myślą o Tobie. Daje ci je. Do ciebie należy blask gwiazd i refleksy słońca odbijające się w tafli jeziora, zielona trawa i płatki śniegu. To jednak nie tylko prezenty od naszego Niebiańskiego Ojca – to też wiadomość. Bóg mówi przez nie: popatrz, jestem piękny, jestem potężny, jestem dobry, jestem z Tobą. Zawsze.

               Takie proste doświadczenie Boga przez drobne, codzienne cuda może być udziałem każdego człowieka. Są tym, co świętujemy dzisiaj – Objawieniem Pańskim. Bóg jednak nie pozostaje na takim poziomie, ale idzie dalej, bo chce nam przekazać coś więcej. Nie objawia się człowiekowi tylko po to, by powiedzieć „Jestem, kocham cię”, ale dlatego, że chce doprowadzić nas do zbawienia, do wiecznego szczęścia. Bóg chce dla Ciebie tego, co najlepsze, dlatego wkracza w historię, prowadzi Abrahama, Izaaka, Jakuba, daje Izraelitom prawo na Synaju, składa obietnicę, że z rodu Dawida na świat przyjdzie Król, Mesjasz, Chrystus.

               Objawienie się Boga w Jezusie to moment przełomowy. Przymierze nie dotyczy już tylko Narodu Wybranego, ale – jak pisze św. Paweł – „poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała”. Ci poganie, o których mowa to także my. To dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego narodzeniu, dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu stajemy się dziedzicami. Dziedzicami, czyli Bożą rodziną. Jesteś dzieckiem Boga, dobrego Ojca który oferuje ci zbawienie.

Zobacz też:   Droga Helenki ku pastwiskom Ojca

               W momencie chrztu każdy z nas przyjął dar odkupienia, taki „bilet” do nieba. Teraz od ciebie zależy, czy ten bilet wykorzystasz, czy nie. Możesz być jak Herod, o którym wspomina dzisiejsza ewangelia: „Skoro usłyszał [o Jezusie] przeraził się”. Możesz chcieć być królem swojego życia tak bardzo, że odrzucisz panowanie Chrystusa, zmarnujesz otrzymany dar i nie osiągniesz zbawienia. Jest też druga możliwość, czyli przyjęcie postawy mędrców ze wschodu: „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali mu pokłon”. I to jest właściwa odpowiedź na odkupienie dane przez Boga – radość i uznanie Jezusa za swojego Pana.

               Czy to wszystko? Czy wystarczy, że powiem „Jezus jest moim Panem” i już? Jezus w Ewangelii według św. Mateusza mówi wyraźnie: „Nie każdy, kto Mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego”. Odpowiedź mędrców to nie tylko jednorazowy akt uznania Boga, ale też posłuszeństwo przez całe życie. Czytamy: „otrzymawszy we śnie nakaz inną drogą udali się do swojego kraju”. W naszym przypadku to poddanie się woli Boga wyraża się w osobistej współpracy z łaską Bożą, żywej relacji z Panem, w odpowiadaniu na prywatne natchnienia, ale też w posłuszeństwie Mistycznemu Ciału Chrystusa – w przyjmowaniu nauki Kościoła, która jest jedyną pewną drogą do życia wiecznego. I tu nie chodzi o jakieś prywatne poglądy, o węższą czy szerszą wizję Boga, ale o prawdę prowadzącą do zbawienia, o prawdę objawioną przez Jezusa Chrystusa, który sam jest „drogą, prawdą i życiem”.

               Gdy podczas Eucharystii z całym Kościołem powiesz „Wierzę w jednego Boga” spraw, by to dzisiejsze wyznanie wiary było wyrazem twojego pragnienia życia wiecznego, by stanowiło odpowiedź na dar odkupienia, by kształtowało twoje życie.        


               Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu.

אמן

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.