adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Dostępne za darmo
finansowane przez czytelników

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

Masz miłość w serduszku?

Sigla:

Wj 34, 4b-6. 8-9

Dn 3, 52. 53-54. 55-56

2 Kor 13, 11-13

J 3, 16-18

Mamy problem. Wielu z nas wciąż stoi z Mojżeszem na Synaju i nie jesteśmy w stanie zrobić kroku naprzód. Wciąż tkwimy w starym systemie. Prawo Boże wciąż wypisane jest na kamiennych tablicach, podczas gdy powinno być wypisane w Twoim sercu.

Popatrz na siebie – prawdopodobnie nadal zmuszasz się do przestrzegania przykazań, chodzenia na Mszę, codziennej modlitwy, dobrych uczynków. Podejrzewam, że zmagasz się z własną nieporadnością, grzechem, nieczystością, nierozwiązanymi sprawami, lenistwem, toksycznymi relacjami. Ciągle walczysz. Walczysz niby dla Boga, ale jednak budując tylko na sobie, prawda? To skutki prawa na kamiennych tablicach. Prawa, które jest poza Tobą, zamiast być częścią Ciebie. To skutki tego, że traktujesz przykazania jako ograniczenie, nie widząc tego, co w nich najważniejsze – miłości.

Na świętej Górze Horeb pojawiły się płomienie, dym, a Bóg dał prawo swojemu słudze, Mojżeszowi. W sali na górze dwa tysiące lat temu również pojawiły się płomienie i Bóg również dał  prawo swoim sługom – Dał Ducha Świętego. Zesłał Ducha Miłości do swojego Kościoła w dzień Pięćdziesiątnicy.

Zobacz też:   Ile kosztuje msza?

To jest sedno chrześcijaństwa. To jest prawdziwe oblicze Boga.

Bogu nie zależy na tym, by Cię przyłapać na przekraczaniu Jego przykazań tylko po to, by skazać Cię na potępienie. On chce Cię usprawiedliwić. On chce Cię nauczyć miłości poprzez swojego Świętego Ducha. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Uwierz w to w końcu. Przejdź z perspektywy niewolnika do pozycji Dziecka Bożego. Miejże trochę miłości w serduszku. Zaufaj Bogu. Otwórz się na Jego miłość. Poświęć Mu dzisiaj trochę czasu na modlitwie i ze szczerego słowa powiedz:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków

אמן

Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.