adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Konieczny i pożyteczny

Święta Helena z Krzyżem – figura na fasadzie katedry w Wilnie

Autorstwa Krzysztof Mizera – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11474495

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14).

Podwyższenia Świętego Krzyża

Teksty do „starej” mszy świętej – [KLIK]

Czytania z „nowej” mszy świętej – [KLIK]

Św. Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła, dominikanin

„Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.

Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem. Albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.

Pożytek Męki jako przykładu

Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu. Dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.

Szukasz przykładu miłości: »Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich«. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.

Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów. Kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem »gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich«. Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: »Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę«.

Zobacz też:   Vivat! Korporacje Akademickie – w drodze ku kształtowaniu męskości

Zechciał być sądzony

Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.

Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci. »Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi«.

Ogołocony

Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest »Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy«. Który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.

Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem »podzielili między siebie moje szaty«. Ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ »uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę«, ani do rozkoszy, albowiem »pragnąłem, a napoili Mnie octem«”.

(św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza; Rozprawa 6 o „Wierzę w Boga”, fragment)

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas! (z Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana).

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.