adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

Jakie jest Twoje przeznaczenie?

Sigla:

Syr 24,1-2.8-12

Ps 147,12-15.19-20

Ef 1,3-6.15-18

J 1,1-18

Jakie jest Twoje przeznaczenie? Podejrzewam, że to pytanie w ciągu ostatnich kilku dni skłoniło do bałwochwalstwa wiele osób. Wszak to nowy rok! Któż nie chciałby wiedzieć, co czeka go w ciągu nadchodzących 12 miesięcy? Rzesze ludzi zaglądają do horoskopów i telefonują do wróżek, by dowiedzieć się, co skrywa przyszłość.

A czy my, katolicy, możemy pytać o swoje przeznaczenie? Możemy! Wszak jest to kwestia pokrewna do pytania o powołanie, czyli o to, czego chce od nas Bóg.

Dzisiaj św. Paweł zdradza nam, jakie jest nasze przeznaczenie: „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym”. Twoim przeznaczeniem jest bycie przybranym synem Boga! Twoim celem jest osiągnięcie chwały Trójcy Świętej, czyli zbawienia.

Nie jest to jednak przeznaczenie w znaczeniu fatum, czyli że coś jest postanowione i basta – choćbyś robił nie wiadomo co, to i tak pójdziesz do nieba. Nie, nie, nie! Tutaj słowo „przeznaczenie” należałoby rozumieć w takim samym sensie, jak w zdaniu: „przeznaczyłem te oszczędności na komputer”. To znaczy, że planujesz je wydać na komputer, ale przecież wiele może się zmienić. Tak samo Bóg zaplanował dla Ciebie raj i życie wieczne u swego boku, ale co z tego wyjdzie, to już kwestia Twojego wyboru. Możesz wybrać przekleństwo lub błogosławieństwo, radość lub smutek, prawość lub grzech, miłość lub nienawiść. Każdy z wyborów dokądś Cię zaprowadzi.

Zobacz też:   Co się stało, to się nie odstanie?

Zalecałbym jednak, byś zdecydował się na radość, prawość i miłość. Św. Augustyn pisał „Zacznij więc miłować bliźniego: »Podziel się swoim chlebem z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków«. A co ci przyniesie takie postępowanie? »Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza«. Oto twoim światłem jest Bóg. Jest On jak zorza, bo wzejdzie dla ciebie po ciemnej nocy czasu tej ziemi; to światło nie wschodzi ani nie zachodzi, ponieważ trwa zawsze”. Wybór miłości prowadzi na drogę światła, którego ciemność nie jest w stanie ogarnąć. Wybór miłości pozwoli Ci oddalić się od grzechu i stanie się swoistą tarczą ochronną. Wydaje mi się, że jest to szczególnie ważne dla tych, którzy walczą ze swoim grzechem i słabością – jeśli wybierzesz miłość (czyli samego Boga), to grzech nie będzie miał do Ciebie przystępu, nie ogarnie cię, bo „światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. Ten nieogar ciemności jest dosłowny! Użyte tu greckie słowo „katelaben” oznacza nie tylko ogarnięcie w znaczeniu zwyciężenia, objęcia, opanowania czegoś, ale także i zrozumienia. Ciemność dosłownie nie ogarnia miłości pochodzącej od Boga!

Ogarnij siebie i ogarnij miłość – kochaj Boga i bliźniego. Takie jest Twoje przeznaczenie na ten rok.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, napełnij cały świat Twoją chwałą i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.