adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj

Jak wielbić Boga i rozwijać życie duchowe (prosty sposób)?

magazine cover

unsplash.com

Jest październik, a październik to czas, w którym we wszystkich polskich kościołach odmawia się publicznie różaniec. Co takiego dobrego jest w tej modlitwie?

Rosarium, czyli polskie „różaniec”, oznacza „ogród różany”. Róże to tajemnice Boże, ogród to serce Niepokalanej, w którym „zachowywała te sprawy” (por. Łk 2, 51b).

Brewiarz maryjny

Początkowo nazywany był Psałterzem Najświętszej Maryi Panny. Związane jest to oczywiście z liczbą sto pięćdziesiąt. Na wzór biblijnego psałterza, liczącego sto pięćdziesiąt psalmów, mnisi w pierwszych wiekach odmawiali sto pięćdziesiąt razy dziennie Modlitwę Pańską. Wtedy powstały pierwsze sznury modlitewne na Zachodzie, żeby ułatwić liczenie. Z tej formy modlitwy w XIII wieku ukształtował się różaniec – nabożeństwo, które szczególnie rozsławił św. Dominik.

Mniej więcej też w tym czasie połączono go z rozważaniem tajemnic Chrystusa. Skoro sto pięćdziesiąt psalmów to według ojców Kościoła proroctwa o Jezusie, to musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w psałterzu maryjnym. Początkowo rozważanych tajemnic było więcej, ostatecznie skupiono się na piętnastu. Na każdą z tajemnic przypadała jedna dziesiątka różańca.

Zalecana modlitwa

Dużą rolę w popularyzacji tej modlitwy odegrali dominikanie, w tym jeden z nich, wyniesiony do godności papieża – Pius V. Od tego czasu powstało naprawdę sporo dokumentów na temat różańca. Istotny tu był też fakt, że wszystkie pośredniowieczne objawienia maryjne zawierały zachętę do odmawiania różańca, i to z reguły odmawiania go codziennie.

Dlaczego jest to tak zalecana modlitwa? Z kilku względów. Jest to modlitwa medytacyjna. Jej specyficzny rytm ma pomagać w rozważaniu tajemnic wiary. Pomijając korzyści duchowe, wpływa również pozytywnie na umysł i ciało (tak, zarówno o korzyściach zdrowotnych różańca, jak i innych praktyk medytacyjnych, powstały prace naukowe).

Uwielbienie

Jest to też modlitwa chrystocentryczna, wielbiąca Boga. W jej centrum padają słowa „błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” – będące uwielbieniem Chrystusa. Z każdą dziesiątką wiąże się też uwielbienie Trójcy – „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Początek każdej części różańca (lub jej koniec) wiąże się z wyznaniem wiary.

Tradycyjnie różaniec dzieli się na trzy części, trzy kategorie tajemnic wiary: radosną, bolesną i chwalebną. Można by je nazwać inaczej: tajemnice związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa, następnie kontemplujące Jego mękę, w końcu te powiązane z Jego zmartwychwstaniem, z Kościołem po zmartwychwstaniu, z rzeczami ostatecznymi.

Zobacz też:   Uratować świat przed zagładą. Objawienia Fatimskie a historia XX w.

Tajemnice radosne zatem odpowiadają okresom Adwentu i Bożego Narodzenia, bolesne – czasowi Wielkiego Postu, chwalebne – zarówno okresowi wielkanocnemu, jak i tzw. okresowi zwykłemu, który w nieco mniej wyrazisty sposób jest skupiony również na tajemnicach paschalnych i na działaniu Ducha Świętego. Różaniec więc jest też zorientowany na najważniejsze zagadnienia roku liturgicznego.

Dla porządku przypomnijmy sobie te tajemnice:

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie;

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety;

3. Narodzenie Pana Jezusa;

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni;

5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu;

2. Biczowanie Jezusa;

3. Cierniem ukoronowanie Jezusa;

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię;

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa;

3. Zesłanie Ducha Świętego;

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Różaniec a sprawa polska

Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (skądinąd dość sensownie i ciekawie tłumaczącym wartość różańca świętego) wprowadził też tzw. tajemnice światła. Ich treść brzmi następująco:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie;

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej;

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor;

5. Ustanowienie Eucharystii.

Nie są one jednak w żadnej mierze obowiązkowe, sam papież Polak nazywa je „propozycjami”. Wielu katolików, zwłaszcza tych związanych ze środowiskami Tradycji, nie odmawia ich, zachowując tradycyjny układ.

Zachęta

Opisywałem niegdyś historię jezuitów z Hiroshimy. Swoje cudowne przetrwanie w epicentrum wybuchu motywowali tym, że w swoim domu codziennie odmawiali różaniec święty, posłuszni orędziu fatimskiemu.

Można wzruszyć ramionami, można nie wierzyć w objawienia maryjne, jednakże myślę, że historia przetrwania zakonników w ogniu bomby atomowej może być pewnym pięknym obrazem. Kto każdego dnia będzie wielbił Boga różańcem, rozważał Jego tajemnice i prosił Niepokalaną o wstawiennictwo, z całą pewnością ocaleje od różnych płomieni, które trawią duszę.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

O autorze

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.