adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

II Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej za nami! [RELACJA]

W święto ŚwŚw. Apostołów Piotra i Pawła, a więc 29 czerwca br., odbyła się II Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej. To już kolejne wydarzenie związane z Tradycyjną Liturgią, nad którym nasz miesięcznik objął patronat medialny. Organizatorem konferencji po raz drugi jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia z inicjatywy Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej.

Samą konferencję poprzedziła celebracja solennej (uroczystej) Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Po niej uczestnicy zebrali się w sali konferencyjnej hotelu Sadova. We wstępnym słowie p. Paweł Barbarski zaprezentował uczestnikom głownie idee wydarzenia.

Przede wszystkim była to okazja to zbudowania w środowisku Tradycji zaplecza intelektualnego w sprawach liturgicznych i okołoliturgicznych. Po drugie Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej była przestrzenią gdzie ‘cenione autorytety mogły podjąć dyskusję z młodymi intelektualistami. Muszę stwierdzić, że tutaj tak się stało. Konferencję otworzyły prelekcje gości specjalnych – dra Pawła Milcarka i p. Bogny Białeckiej. W kolejnych sesjach usłyszeliśmy wystąpienia najpierw o charakterze ogólnym. Bardzo ciekawy okazał się eksperyment p. Michała Kulpy, który wygłosił swoją prelekcję w całości w języku łacińskim.

Obecność miesięcznika Adeste została zaznaczona wystąpieniem mojej skromnej osoby, zatytułowanym: „Liturgia jako środowisko kształtowania postaw młodego pokolenia”. Dziewięć prelekcji, które zostały wygłoszone charakteryzowały się szerokim spektrum tematów. Myślę, że każdy uczestnik konferencji mógł odnaleźć tam coś dla siebie. Tematyka wystąpień skupiała się nie tylko wokół Liturgii, ale także wokoło jej historii, kwestii społecznych czy duchowych.

Zobacz też:   Słuchając Tradycji: niewola grzechu i służba Bogu

Niebawem na stronie Gdańskiej Konferencji Tradycji Katolickiej na Fb i na YT materiały a także nagrania prelekcji.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.