adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Wiara

Doświadczenie czyśćca przez Sługę Bożego brata Daniela Natalego

Czyściec to rzeczywistość z jednej strony straszna, ponieważ związana z jakiegoś rodzaju ogromnym cierpieniem oczyszczenia. Z drugiej strony jest to piękny dar Bożej miłości, która daje nam szansę byśmy się oczyścili, zamiast pozwolić nam wejść do wiecznego potępienia piekła.

Za dusze czyścowe warto się modlić. O tym za pewne słyszeliśmy niejednokrotnie. Jednak co tak naprawdę spotyka duszę trafiającą do czyśćca? O doświadczeniach tych możemy przeczytać u osób, które doświadczały tego w jakiegoś rodzaju mistycznych uniesieniach lub wizjach, ale także, jak w przypadku brata Daniela, w sytuacji przejściowego doświadczenia śmierci.

Nie za wielkie zbrodnie

Podczas operacji w jednej z rzymskich klinik brat Daniele Natale doświadczył przejściowego stanu śmierci. W tym czasie został skazany na dwie, trzy godziny czyśćca. Do takiego wyroku doprowadziły uchybienia w ślubach zakonnych, których dopuścił się za swojego życia. Kiedy bowiem kapucyn zajmował się zakupami dla swojego klasztoru, dostawał niejednokrotnie zniżkę od miejscowego sklepikarza. Jednak w ten sposób zaoszczędzonych pieniędzy brat Daniele nie oddawał przełożonemu, a powinien był tak uczynić.

„Każdego ranka robiłem sprawunki dla klasztoru. Wszyscy w okolicy mnie znali i byli mi życzliwi. Sklepikarz regularnie dawali mi zniżki, a ja nie oddawałem tych paru groszy przełożonemu – wolałem przeznaczyć je na korespondencję, swoje niewielkie potrzeby albo pomoc żołnierzom, którzy pukali do klasztornych bram” (Bevilacqua M., Ojciec Pio i brat Daniele – bratnie dusze. Mistyczne życie współbrata Świętego z Pietrelciny, 2022, s. 134).

Historia brata Daniela ukazuje, że również w sprawach drobnych zaniedbań i przewinień musimy być uważni. Przy tej okazji warto więc pomyśleć, czy aby na pewno robimy staranny rachunek sumienia. Staranny, czyli taki, w którym nie skupiamy się jedynie na grzechach ciężkich, ale również tych lekkich, również takich, które zdarzają się nam sporadycznie.

Cierpienia czyśćcowe

Pomimo tego, że czyśćcowych udręk doświadcza dusza oddzielona od ciała, to jednak są one odczuwalne jakby zmysłami cielesnymi. Natężenie odczuwalnego w czyśćcu cierpienia jest natomiast proporcjonalne do grzechów, za które dana osoba tam trafiła. Brat Daniele wspomina to doświadczenie w następujący sposób: „Cierpiałem niewysłowione boleści. Nie wiedziałem, jakie było ich źródło, ale doświadczałem ich dotkliwie. Zmysły, które w doczesnym świecie najbardziej obraziły Boga – oczy i język – przeżywały największe katusze. Choć to wydaje się niewiarygodne, nawet w otchłaniach czyśćca czułem, że mam ciało, i poznawałem- czym może: rozpoznawałem – innych tak samo jak za życia” (tamże, s. 136).

Brat Daniele zwraca jednak uwagę, że nie tyle te boleści sprawiały mu największą udrękę, ile poczucie oddalenia od Boga. To odłączenie i poczucie braku obecności, możliwości poczucia czy zobaczenia Boga niejako góruje nad wszystkimi innymi cierpieniami czyśćcowymi. „Chociaż moje udręki trwały nie dłużej niż kilka chwil, zdawało mi się, że minęła wieczność. Największego cierpienia przysparza w czyśćcu nie tyle ogień, jakkolwiek gwałtowny, ile poczucie oddalenia od Boga” (tamże, s. 136-137).

Zobacz też:   Słuchając Tradycji: uzależnieni od wiatrów

Wspomina on ponadto, że ogromną udręką dla duszy w czyśćcu jest świadomość niewykorzystania czasu, który był jej dany na ziemi. I bynajmniej nie chodzi tu o przygody, podróże i sławę, ale o pobożne życie, które uchroniłoby człowieka od czyśćcowych cierpień. „I myśl, że choć człowiek miał do dyspozycji wszelkie niezbędne do zbawienia narzędzia, to nie był w stanie uczynić z nich właściwego użytku” (tamże, s. 136-137).

Nie zapominajmy jednak o tym, że czyściec ma także swoją jasną stronę. Wszystkie dusze w nim przebywające, prędzej czy później, przejdą do nieba, a żadna z nich nie trafi do piekła. Czyściec jest więc wspaniałomyślnym przejawem Bożej miłości, która nie chce zatracenia dusz, ale ich wiecznego szczęścia u swego boku. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i to właśnie ta wolność pozwala mu iść drogą nie tylko do nieba, ale także do piekła. To człowiek skazuje siebie, poprzez swoje postępowanie i wybory, na piekło. Bóg natomiast, ze względu na swą sprawiedliwość, ogłasza ten wyrok.

Odsunięty wyrok

Mimo że brat Daniele Natale doświadczył czyśćca, to jego wyrok w pewnym momencie został odroczony. Kapucyn nie został po tamtej stronie linii oddzielającej życie od śmierci, ale powrócił. A tym, za którego orędownictwem to się wydarzyło, był jego ukochany ojciec duchowy.

Ojciec Pio nie zjawił się w czyśćcu sam. Zaznaczmy tutaj, że ojciec Pio w tym czasie jeszcze żył, więc jego pojawienie się w czyśćcu miało charakter mistyczny. U boku stygmatyka brat Daniele ujrzał dwóch świętych: Wawrzyńca i Szczepana.

Towarzysze ojca Pio nie byli przypadkowi. Zakonnik o pomoc poprosił „miejscowych”. Brat Daniele, kiedy przyjeżdżał do Rzymu na badania  związane z operacją, zatrzymywał się w kapucyńskim klasztorze. Bracia w nim zamieszkujący pod swoją pieczą mieli bazylikę św. Wawrzyńca. Zbudowana na miejscu pochówku tegoż świętego zawierała również doczesne szczątki św. Szczepana.

Po co to wszystko

Ta czy inna relacja osoby, która doświadczyła czyśćca, jest dla nas wielkim darem. Przypomina nam o rzeczywistości, jaka może nas spotkać po śmierci. Powinna tym samym motywować do podejmowania jeszcze większych starań o prowadzenie świętego życia.

Tego typu historie ukazują nam także potrzebę modlitwy za dusze czyśćcowe, które dzięki naszym modlitwom i ofiarom mogą mieć skrócony swój wyrok. A ich wdzięczność za to, że przynieśliśmy im ulgę oraz przyspieszyliśmy zjednoczenie z Bogiem w niebie, zapewnia nam nowych orędowników.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.