adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Sprawdź nowy numer konta

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

Czy zbawienie bierze się z wypełniania prawa?

Sigla: Wj 20, 1-17; Ps 19, 8.9.10.11; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25

Kolejne niedziele tegorocznego Wielkiego Postu przedstawiają nam nowe odsłony osoby Jezusa Chrystusa. Co tydzień odkrywamy następne misterium Boga-Człowieka. Dwa tygodnie temu zobaczyliśmy Jezusa odwracającego skutki grzechu pierworodnego. W zeszłym tygodniu dostrzegliśmy, że Chrystus jest umiłowanym Synem Ojca, a jednocześnie na Golgocie złożona została podwójna ofiara. Dziś Chrystus znów ma nam do opowiedzenia coś o sobie.

Kluczem do dzisiejszej liturgii słowa jest refren psalmu – „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne”.

Po usłyszeniu tej frazy myśli od razu biegną do pierwszych słów czytania z Księgi Wyjścia: „W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie…”. I niby wszystko w porządku, tu można byłoby zakończyć rozważania. Jak łatwo napisać „wypełniaj przykazania, a osiągniesz niebo, amen”, ale czy o to chodzi? Bynajmniej. Zbawienie nie bierze się z wypełniania przepisów Starego Przymierza.

Trzeba czegoś więcej niż Księgi Prawa. Prorok Baruch pisze: „Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki”. Mądrość zawarta w Księdze Prawa stała się ciałem i zamieszkała między nami. Objawiła miłość Ojca, wypełniła Stare Przymierze i zawarła Nowe. Nie litera daje życie – jego źródłem jest Syn Boży, Jezus Chrystus. On sam stał się Nowym Przymierzem. W Nim dostrzegamy Moc Bożą i Mądrość Bożą. W Nim dokonuje się akt uwielbienia i przebłagania. On jest Świątynią i Ofiarą. On – źródłem zbawienia.

Zobacz też:   Kto może głosić Ewangelię?

Jak widać, zbawienie nie pochodzi z wypełniania przepisów Starego Prawa. Bierze się z pójścia za Wcielonym Prawem, ze słuchania Jego słów, z wypełniania prawa miłości, z uwierzenia w Odkupiciela, z uczynków miłych Bogu. Nowa Świątynia powstała do nowego życia po trzech dniach, więc i Tobie może dać nowe życie. Słuchanie Słowa przemieni Twoje serce i obudzi wiarę. Spotkanie z Chrystusem wypędzi z Twojego serca przekupniów i wszystko to, co tam nie pasuje.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Adeste promuje jakość debaty o Kościele, przy jednoczesnej wielości głosów. Myśli przedstawione w tekście wyrażają spojrzenie autora, nie reprezentują poglądów redakcji.

Stowarzyszenie Adeste: Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podoba Ci się to, co tworzymy? Dołącz do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.