adeste-logo

Wesprzyj Adeste
Dostępne za darmo
finansowane przez czytelników

Wesprzyj
Niedzielne PeryKopy

W poszukiwaniu tożsamości

Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22; Rz 8, 14-17; Ap 1, 8; Mt 28, 16-20

Popatrz na świat, który Cię otacza. Pomyśl o swoim domu, o rodzinie. Zastanów się przez chwilę, jak w tej perspektywie patrzysz na samego siebie. Kim jesteś? Jak oceniasz swoją sytuację życiową?

Jakoś tak jest, że w ocenie samego siebie potrzebujemy punktu odniesienia. Łatwiej nam stwierdzić, że żyje się relatywnie dobrze, niż powiedzieć: „moje życie jest dobre”. Podobnie opisujemy siebie w społeczeństwie, poprzez obserwację własnej relacji z innymi ludźmi.

Czy więc postrzeganie jest zawsze względne? Czy nie ma jakiejś jednej stałej osi, axis mundi, absolutnego punktu odniesienia? Jest. I tak też ma na imię: „Jestem”.

„Jestem” to Ojciec, który z miłością na Ciebie spogląda. „Jestem” to Syn, który z miłości do Ciebie oddał swoje życie na krzyżu. „Jestem” to Duch, który kocha Cię tak bardzo, że zawsze jest gotów Cię prowadzić, jeśli tylko się na Niego otworzysz. „Jestem” jest miłością.

Trójjedyny Bóg, który Jest, pokochał Cię tak bardzo, że postanowił włączyć Cię w swoje szczęście. Syn Boży stał się Tobą (czyli stał się człowiekiem) po to, byś Ty mógł stać się jak On. Jego misja nie zakończyła się wraz z wniebowstąpieniem, ale trwa do dzisiaj – „Jestem” pokazuje Ci swoją miłość w sakramentach, a chyba najbardziej w sakramencie chrztu, o którym mowa w dzisiejszej perykopie.

Zobacz też:   Niedzielne PeryKopy: Bóg daje czy Bóg zabiera?

Chrzest zanurza Cię w mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Co to znaczy? W momencie chrztu umarłeś. Naprawdę umarłeś. Po przejściu przez wodę w rękach Twoich rodziców nie leżał stary, grzeszny człowiek, ale dziecko Boże oczyszczone ze wszystkich nieprawości. W chrzcie otrzymałeś Ducha Bożego, który uczy Cię mówić do Boga „Abba”, czyli „Tato”. Bycie dzieckiem Boga oznacza, że wszystko to, co należy do Niego, drogą spadku przynależy i Tobie. Jesteś dziedzicem, który otrzyma niebo zgodnie z Testamentem – Nowym Testamentem.

Patrz na siebie jako na dziecko Boga. Postrzegaj własne jestestwo w odniesieniu do Tego, który od chrztu jest Twoim Ojcem. Cały świat należy do Ciebie. Niebo należy do Ciebie. „Jestem” jest zawsze przy Tobie.

Dzięki twojemu wsparciu
możemy rozwijać nasze dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.