Areopag Młodych, Wiara

„Wyjątkowy” Kościół Boży

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. “ (Rdz 1,2). Ten werset przyjmowaliśmy jako pewnik przez setki lat. Ten, jak i wiele innych, które podają nam obraz stworzenia (wszech) świata. Kiedy jednak zaczęliśmy, jako ludzkość, spoglądać w niebo wnikliwiej niż przez ubiegłe tysiąclecia, zaczęły się rodzić w nas pewne wątpliwości. Coś tu chyba nie gra…