Witamy na stronie prezentującej dokumenty Stowarzyszenia z roku 2018. Działamy klarownie i prezentujemy owoce naszej pracy oraz kierunek rozwoju w jakim podążamy.

WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

ZAŁOŻYCIELSKIE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ADESTE

Oryginały dokumentów zostały przekazane do sądu rejestracyjnego celem rejestracji w KRS. Dokumenty w wielu wypadkach posiadają wrażliwe dane osobowe, które nie powinny być upubliczniane bez wyraźnej konieczności. Szczegółowe informacje z przebiegu Założycielskiego Walnego Zebrania podajemy na żądanie.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ADESTE Z 21 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Adeste ws. przyjęcia Regulaminu Redakcji

Uchwała nr 02/2018 ws. podjęcia współpracy ze Sklepem Deus Design i zgody na podpisanie przez Przewodniczącego Zarządu umowy licencyjnej na użyczenie systemu identyfikacji wizualnej z ww. Sklepem.

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ADESTE Z 21 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu zysków i strat, informacji dodatkowej za okres 13.10.2018 – 31.12.2018 oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej na rok następny.

Uchwała nr 02/2019 ws. sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Podjęto także uchwały nr 03/2019 i 04/2019 ws. przyjęcia poprawek do Regulaminu redakcji oraz zatwierdzenia dokumentu dotyczącego szczegółowych uprawnień redaktora naczelnego. Dokumenty stanowią prawo wewnętrzne Stowarzyszenia i redakcji miesięcznika.

ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ADESTE Z 10 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. przyjęcia projektu logo Stowarzyszenia Adeste

Uchwała nr 02/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu płatności składek członkowskich.

Uchwała nr 03/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Adeste

Uchwała nr 04/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. przyjęcia polityki rachunkowości i planu kont w Stowarzyszeniu

Uchwała nr 05/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. wyboru banku do prowadzenia konta Stowarzyszenia i upoważnienia Przewodniczącego do rozpoczęcia procedur otworzenia konta

Uchwała nr 06/2018 Zarządu Stowarzyszenia Adeste ws. wyboru systemu płatności internetowych i upoważnienia Przewodniczącego do podjęcia współpracy z wybraną firmą.